Czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia?

Zarówno zadośćuczynienie, jak i odszkodowanie, dotyczą szkód. Wbrew pozorom nie można traktować tych pojęć zamiennie. Co ciekawe, w niektórych przypadkach można dochodzić ich łącznie. Poniżej dowiesz się, jakie są różnice między tymi roszczeniami, a także poznasz wszelkie przydatne informacje na ten temat.

Czym jest odszkodowanie?

W wyniku różnych zdarzeń często powstają szkody majątkowe. Biorąc za przykład wypadek komunikacyjny, w jego wyniku zniszczeniu może ulec pojazd czy przedmioty znajdujące się w jego wnętrzu. Będzie to wymagało stosownej naprawy. Koszty wygeneruje również leczenie poszkodowanego, czyli np. odbycie rehabilitacji lub zakup leków.

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, za powyższe szkody należy się odszkodowanie. Ich naprawienie może polegać na przywróceniu stanu poprzedniego. Jeżeli nie jest to możliwe lub poszkodowany wyraził taką wolę, sprawca ma obowiązek zapłacić odpowiednią sumę pieniężną.

Za co przysługuje zadośćuczynienie?

Nieco inaczej jest z zadośćuczynieniem, które przysługuje za szkodę niemajątkową, zwaną inaczej krzywdą. Jej cechą charakterystyczną jest fakt, że nie da się jednoznacznie określić jej wartości pieniężnej. Krzywdę rozumie się bowiem jako cierpienie fizyczne lub psychiczne. W odróżnieniu od szkody majątkowej nie można przecież oszacować kosztu jej naprawienia na podstawie sytuacji rynkowej. Na wysokość odszkodowania wpływa zaś zakres, rozmiar i charakter krzywdy.

Gwoli przykładu krzywdą może być długotrwały ból powstały w wyniku danego zdarzenia, wystąpienie stanów depresyjnych, traumy lub lęku, naruszenie dobrego mienia czy też spadek samooceny wynikający z oszpecenia ciała. Warto mieć na uwadze, że najczęściej można dochodzić zarówno zadośćuczynienia, jak i odszkodowania.