Odszkodowania komunikacyjne

W naszej kancelarii uzyskają Państwo pomoc w sprawach o odszkodowanie. Jeżeli chcą Państwo otrzymać finansową rekompensatę za poniesione straty, mogą Państwo zasięgnąć porady u naszych adwokatów. Przekażemy Państwu szczegółowe informacje na temat przysługujących praw i wskażemy najkorzystniejszą drogę działania. Zajmujemy się sprawami o odszkodowania komunikacyjne dotyczące wypadków spotykających zarówno Państwa, jak i Państwa bliskich. Podejmujemy się sporów o zadośćuczynienie z zakładem ubezpieczeń oraz sprawcą wypadku. Każdy przypadek rozpoczynamy od dokładnej analizy sytuacji i przedstawienia Państwu możliwych ewentualności. Wspieramy na etapie zbierania informacji, negocjacji, a także ewentualnej sprawy sądowej. Pomagamy w odzyskaniu zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu – także z tytułu błędu lekarskiego. Ponadto pomagamy w uzyskaniu odszkodowania za śmierć bliskiej osoby.

 

Odszkodowanie za koszty leczenia i rehabilitacji

Do pogorszenia się stanu zdrowia dochodzi w niemal każdym wypadku komunikacyjnym – osoby poszkodowane – nawet, jeśli nie wymagają hospitalizacji, to często są kierowane na czasowe leczenie lub terapie. Nasza kancelaria oferuję usługę pozyskania odszkodowania za koszty leczenia i rehabilitacji, czyli działań niezbędnych w przypadku złamań, urazów wielonarządowych czy uszkodzeń kręgosłupa, a także znacznego osłabienia psychicznego, objawiającego się stresem pourazowym, lękiem czy nerwicą. Podpowiadamy – do kosztów leczenia wlicza się także dojazd do placówek medycznych, a także świadczenie opieki sprawowanej przez bliską osobę.

 

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

W dalszym ciągu wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma prawo wnosić o odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu niewynikający z wypadku komunikacyjnego! Mowa m.in. o utracie równowagi na nieodśnieżonym chodniku czy niebezpiecznych schodach, a także pogryzieniu przez psa. Choć są to sprawy skomplikowane, tak nasza kancelaria z przyjemnością się nimi zajmie. Wykażemy zasady odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego i wykażemy, że należy się Państwu solidne odszkodowanie finansowe!

 

Odszkodowanie za błąd lekarski

Wykazanie błędu w trakcie diagnozy, przepisywania leków czy operacji jest niezwykle trudne – wiążę się bowiem z wykazaniem niepoprawnego postępowania, które nie zawsze jest takie oczywiste. Zarówno lekarz i szpital, jak i ich podmioty prawne będą starały się podważyć postawioną tezę oraz udowodnić, że nie każdy uszczerbek na zdrowiu i śmierć jest winą lekarza. Odszkodowanie za błąd lekarski klasyfikujemy jako skomplikowane, ale nie niemożliwe! Nasza kancelaria pomoże Państwu udowodnić błąd w sztuce lekarskiej i uzyskać należne środki!

 

Odszkodowanie za śmierć bliskiego

Jeśli Państwa partner, rodzic czy inny członek rodziny zmarł w wyniku wypadku komunikacyjnego, to należą się Państwu wysokie zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz pogorszenie sytuacji życiowej. Odszkodowania za śmierć bliskiego pokryje kwotę poniesioną za koszty pochówku, a w niektórych sytuacjach zostanie także wydana w charakterze renty z tytułu utraty żywiciela rodziny. Mogą Państwo przedstawić nam swoją sytuację, a my po przeanalizowaniu dokumentów i szczegółów sytuacji powiemy Państwu, jak i kiedy należy starać się o należne pieniądze.