Czym jest i co daje stwierdzenie nabycia spadku?

Śmierć jest zdarzeniem prawnym, które rodzi wiele konsekwencji i obowiązków po stronie spadkobierców. Jednym z nich jest konieczność uregulowania spraw majątkowych zmarłego w postaci postępowania spadkowego. Poniżej dowiesz się, czym jest stwierdzenie nabycia spadku, jakie jest jego znaczenie, a także jakie ma skutki.

Co to jest stwierdzenie nabycia spadku?

Niezależnie od tego, czy zmarły pozostawił po sobie testament, czy nie, fakt odziedziczenia jego majątku musi zostać udokumentowany. Prawo cywilne wskazuje dwie możliwe metody, a mianowicie poświadczenie dziedziczenia w formie aktu notarialnego oraz stwierdzenie nabycia spadku. W drugim przypadku niezbędne jest wszczęcie postępowania przed sądem.

Wybór należy do spadkobierców. Postępowanie sądowe okaże się niezbędne, jeżeli występuje między nimi spór co do podziału. Jeżeli strony są zgodne co do tego zgodne, wystarczy wizyta u notariusza.

Jakie konsekwencje niesie za sobą stwierdzenie nabycia spadku?

Przede wszystkim, przez nabycie spadku rozumie się objęcie przez spadkobiercę praw oraz obowiązków po osobie zmarłej. Oznacza to, że osoba ta ma prawo do dziedziczenia majątku po zmarłym oraz zobowiązania do uregulowania jego długów. Jest to więc formalne potwierdzenie tego faktu.

Stwierdzenie nabycia spadku to też podstawa do wszelkich działań prawnych dotyczących dziedziczenia, takich jak dokonywanie czynności prawnych na rzecz spadku czy dochodzenie roszczeń od wierzycieli zmarłego.

Postanowienie sądu może mieć wpływ na podatek od spadku. Spadkobiercy są zobowiązani do zapłaty tej daniny, której wysokość oblicza się na podstawie wartości majątku spadkodawcy. Stwierdzenie nabycia spadku pozwala na dokładne określenie wartości tego majątku i umożliwia w ten sposób dokładne oszacowanie wysokości podatku.